Nejnovější analýzy a komentáře

Projekt transformace Francie

napsal Guy Millière  •  17. března 2019

 • "Je na nás, abychom této revoltě ["Žlutých vest"] dali politický smysl. Naším cílem není jen boj proti zvýšení daní, ale proti celému politickému systému, který to vyvolal..." - Elias d'Imzalene, francouzský islamistický kazatel, 23. listopadu 2018.

 • "Macron "Žluté vesty" nenávidí a přeje si, aby zmizely. Chce vyhrát volby do Evropského parlamentu a k tomu potřebuje muslimské hlasy. Macron dobře ví, kdo jsou dnes ve Francii antisemité, ale proti nim bojovat nebude. Potřebuje je. Útočí jen na ty, kteří jsou pro něj nebezpeční." - Éric Zemmour, francouzský spisovatel, 19. února 2019.

 • Jiní pozorovatelé vyjádřili názor, že pořádání demonstrace s vyloučením pravicového Národního sdružení, je pokusem odvrátit pozornost od skutečného antisemitského nebezpečí. Pozorovatelé také naznačili, že politické strany, které podporují vrahy Židů, jsou tytéž strany, které popírají, že radikální islám je nebezpečím.

fake id ohio state
Demonstrace "Žlutých vest" začaly v listopadu 2018 a byly nejprve protestem proti zvyšování cen pohonných hmot francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Po šestnácti sobotních demonstracích to vypadá, že tato pokračující kontroverze má daleko temnější pozadí. Na snímku: protestující "Žluté vesty" poblíž Eiffelovy věže v Paříži, 2. března 2019.

Demonstrace "Žlutých vest" začaly v listopadu 2018 a byly nejprve protestem proti zvyšování cen pohonných hmot francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Po šestnácti sobotních demonstracích to vypadá, že tato pokračující kontroverze má daleko temnější pozadí.

Toto vyšlo najevo 13. února 2019, když malá skupina demonstrantů začala urážet francouzského židovského filosofa Alaina Finkielkrauta, který se narodil a žije v Paříži, poté co jej uviděli na chodníku. Jeden muž na něj vykřikoval: "Drž hubu, špinavý pos**ný sionisto!" "Táhni domů do Tel Avivu!" "Francie je naše!" "Bůh tě potrestá!". Jeden kameraman tento incident natočil a následně sdílel své video na sociálních sítích. Okamžitě vypukl skandál. Celé hnutí "Žlutých vest" bylo francouzskou vládou ihned obviněno z antisemitismu a "fašismu".

Pokračovat v četbě článku

Švédsko stíhá penzisty a přijímá džihádisty

napsal Judith Bergman  •  16. března 2019

 • Považuje snad Rada Evropy Åbergovo udávání svých švédských spoluobčanů policii za údajné myšlenkové zločiny za příklad, který by měly ostatní evropské země následovat?

 • Důchodkyně to vysvětlila při výslechu: "Byla jsem naštvaná, když jsem si přečetla o tom, jak to funguje s imigranty a jak se vyhnou trestu za všechno, co dělají, jsou osvobozeni, ačkoli kradou a páchají další věci. Je nespravedlivé, že ti, kteří páchají hrubé zločiny, nejsou potrestáni..." Důchodkyně řekla, že by to nenapsala, kdyby věděla, že je to nelegální. Evidentně žije s mylnou představou, že stále žije v demokracii. V lednu byla odsouzena k pokutě ve výši 4 000 švédských korun (443 dolarů), přičemž její důchod činí pouze 7 000 švédských korun (775 dolarů) měsíčně.

 • Švédské úřady zjevně nemohou - nebo nechtějí – stíhat a odsoudit džihádisty, které tak štědře přijímají zpět do země, ale nemají žádné výčitky stíhat bezbranné důchodce. Můžeme dodat, že kultura, která respektuje lidská práva vracejících se bojovníků ISIS více než lidská práva starších žen, které se jich bojí, je v průšvihu.

Zatímco Švédská bezpečnostní služba ujišťuje veřejnost, že bude "tvrdě" omezovat růst teroristického podhoubí ve Švédsku, švédská vláda tento problém zhoršuje tím, že přijímá džihádistické bojovníky ISIS zpět do země. (Foto: iStock)

Podle tiskové zprávy Švédské bezpečnostní služby (Säkerhetspolisen, zkráceně Säpo) z 15. ledna 2019 představuje v současné době největší hrozbu pro Švédsko "islámský extremismus podněcující násilí". "Úroveň teroristické hrozby zůstává zvýšená, je na třetím stupni v pětibodové stupnici, což znamená, že se pravděpodobně objeví teroristický útok," řekl Klas Friberg, generální ředitel Säpo.

"Bezpečnostní služba se bude v budoucnu ještě více snažit strategicky omezit růst extremistického prostředí, abychom se postavili hrozbě terorismu. Budeme sledovat osoby, které představují bezpečnostní riziko [omhänderta] a spolupracovat s dalšími orgány, abychom zajistili, že tito lidé budou stíháni za všechny trestné činy a že jejich příležitosti budou drasticky omezeny."

Pokračovat v četbě článku

Apologeti extremismu na Západě

napsal Majid Rafizadeh  •  12. března 2019

 • Mnoho apologetů (obhájců) říká, že islám je náboženstvím míru. Už ale neříkají, že podle islámu přijde mír teprve tehdy, až celý svět přijme islám. Do té doby bude svět rozdělen na dár al-islám ("dům islámu") - území obývané věřícími muslimy, a dár al-harb ("dům války") - území obývané těmi, kteří ještě neuvěřili. Pokud se máme řídit závěry učení založeného na džihádu a právu šaría, tak mír nastane až poté, co se všichni nevěřící obrátí na islám.

 • Zvláštní je, že i po nesčetných útocích, ke kterým v Evropě došlo jen od roku 2001 a při kterých jsme měli všichni možnost tento "dům války" pocítit na vlastní kůži, jej nikdo nezmiňuje. Jak to, že o tomto "domu války" neslyšíme častěji?

 • To, čemu čelíme, ale nechceme si to připustit, je mainstreamový islám zmiňovaný Erdoganem.

 • Moje poselství apologetům islamismu je prosté: Ti, kteří omlouvají nositele radikálního násilí a extremismu tím, že uhýbají od tématu nebo obviňují (často nespravedlivě) ostatní z rasismu, diskriminace, útlaku nebo "islamofobie", přispívají k jejich posílení.

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí přednáší historickou řeč k významným islámským učencům a duchovním na univerzitě Al-Azhar v Káhiře 28. prosince 2014. (Foto: )

Pro mě jako pro člověka, který vyrostl v muslimských fundamentalistických zemích, je zvyšující se počet apologetů práva šaría na Západě přinejmenším fascinující. Snaha, aby se příchozí z jiných kultur cítili být vítáni, svědčí jistě o dobrosrdečnosti. Mnoho apologetů však nemá bezprostřední zkušenost s tím, co život v těchto částech světa vlastně obnáší a co to znamená žít dennodenně pod vládou radikálního islámu. Je smutné, že ačkoli pod islamistickou vládou nikdy nežili, chovají se často tak, jako kdyby tu zkušenost měli.

Zaprvé, jak správně řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan: "Není žádný umírněný islám, islám je islám."

Nicméně islám může být různě interpretován. Dokonce i Erdogan prohlásil, byť není úplně jasné, co tím myslel, že "islám musí být modernizován."

Podobný názor vyjádřil i egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí (Abd al-Fattáh as-Sísí):

Pokračovat v četbě článku

Katar: Velkorysý sponzor francouzských mešit

napsal Giulio Meotti  •  8. března 2019

 • Například Velká mešita v Poitiers byla postavena v blízkosti místa konání Bitvy u Tours, kde v roce 732 Karel Martel, vládce Franků, zastavil postupující muslimskou armádu emíra Abd al-Rahmana.

 • "Máme peníze ze zahraničí... pocházejí od věřících ze Saudské Arábie a z Kataru," říká Ahmed Jameleddine, pokladník asociace Amal, která stojí za stavbou "Velké mešity v Saint-Denis". Shodou okolností je ve čtvrti Saint-Denis známá katedrála, bazilika Saint-Denis, v níž je královská nekropole, kde je pochováno mnoho francouzských králů.

 • Zdá se, že katarský emír zná francouzskou historii lépe než mnoho Francouzů.

Mešita Assalam v Nantes. (Foto: Belgacem Ben Said/Wikimedia Commons)

Ti, kterým záleží na stabilitě evropské demokracie, by se měli katarských aktivit ve Francii obávat. Leta letoucí byl Katar v důsledku jeho islámského fundamentalismu cílem kritiky a byl obviňován z údajné podpory Muslimského bratrstva, Íránu, ISIS, jednotek Al-Káidy, Hamásu, Talibánu a dalších islámských extremistů.

Katarský emír Tamím ibn Hamad Al Sání nedávno ukázal, že pro Katar, který již rok čelí tvrdému bojkotu ze strany svých sousedů v Perském zálivu, je Francie důležitým polem působnosti. Červencové setkání katarského emíra s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži bylo již třetí během několika měsíců. Již byly podepsány kontrakty za více než 12 miliard eur, čímž se stal Katar třetím nejvýznamnějším francouzským obchodním partnerem v Perském zálivu po Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech. Katar však nevrhá svůj stín jen na francouzskou ekonomiku.

Pokračovat v četbě článku

Německo: Nový zákon zakazující dětská manželství byl prohlášen za protiústavní,fake Kentucky license

napsal Soeren Kern  •  7. března 2019

 • Rozhodnutí, které prakticky otevírá v Německu dveře legalizaci dětských sňatků uzavřených podle práva šaría, je jedním z rostoucího počtu případů, kdy německé soudy – ať vědomě či nevědomě - podporují vytvoření paralelního islámského právního systému v zemi.

 • "Německo nemůže být na jedné straně na mezinárodní scéně PROTI dětským sňatkům a na druhé straně v naší vlastní zemi být PRO takové sňatky. V tomto případě nemůžeme dělat v zájmu dítěte kompromisy. (...) Jedná se o ochranu dětí a nezletilých, která je zakotvena v Ústavě!" - bavorský zákonodárce Winfried Bausback, který pracoval na návrhu zákona proti dětským sňatkům.

 • "Měli bychom zvážit ještě jednu věc: rozhodnutí soudu jsou činěna 'jménem lidu'. Lidé v naší zemi se prostřednictvím svých zástupců v Bundestagu jasně vyjádřili, že už nechtějí nadále uznávat dětské sňatky." - komentátor Andreas von Delhaes-Guenther.

Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof), nejvyšší soud v Německu, vydal rozhodnutí, že nový zákon, který zakazuje dětské sňatky, může být protiústavní, protože všechna manželství, včetně sňatků uzavřených podle práva šaría, jsou chráněna Ústavou. Na snímku: Budova Spolkového soudního dvora v Karlsruhe v Německu. (Foto: Andreas Praefcke / Wikimedia Commons)

Nejvyšší občanský a trestní soud v Německu, Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof, BGH) vydal rozhodnutí, že nový zákon, který zakazuje dětské sňatky, může být protiústavní, protože všechna manželství, včetně sňatků uzavřených podle práva šaría, jsou chráněna Ústavou (Grundgesetz).

Toto rozhodnutí, které prakticky otevírá v Německu dveře legalizaci dětských sňatků uzavřených podle práva šaría, je jedním z rostoucího počtu případů, kdy německé soudy – ať vědomě či nevědomě - podporují vytvoření paralelního islámského právního systému v zemi.

Pokračovat v četbě článku

Ohrožuje čínská hypersonická střela, schopná nést jaderné hlavice, americkou politiku jaderného odstrašování?

napsal Debalina Ghoshal  •  3. března 2019

 • Představitelé USA v srpnu oznámili, že Čína provedla testovací odpal hypersonické střely, schopné nést jadernou hlavici a obelstít systémy protiraketové obrany. Zhruba o dva měsíce dříve testovala Čína pokročilou mezikontinentální balistickou raketu DF-41 (ICBM, Inter-Continental Ballistic Missile). Její dolet činí 12 000 až 15 000 km a je schopna nést deset zmenšených jaderných hlavic.

 • Čína nepochybně předpokládá, že pokud budou její ICBM schopny zasáhnout pevninské území Spojených států, odradí tím Spojené státy od zasahování do čínských zájmů v Jihočínském a Východočínském moři.

Čína nepochybně předpokládá, že pokud budou její mezikontinentální balistické rakety (ICBM) schopny zasáhnout pevninské území Spojených států, odradí tím Spojené státy od zasahování do čínských zájmů v Jihočínském a Východočínském moři. Na snímku: Mezikontinentální balistická raketa DF-31, schopná nést jaderné hlavice, vystavená ve Vojenském muzeu Čínské lidové revoluce v Číně. (Foto: Tyg728 / Wikimedia Commons)

Představitelé USA v srpnu oznámili, že Čína provedla testovací odpal hypersonické střely – Xingkong-2/Starry Sky-2 – schopné nést jadernou hlavici a obelstít systémy protiraketové obrany. Přestože se jednalo o první podobný test, který Peking otevřeně přiznal, podle webu Washington Free Beacon šlo pouze o jeden z mnoha testů, které USA zachytily.

Zhruba o dva měsíce dříve testovala Čína DF-41 – jednu z nejmodernějších mezikontinentálních balistických raket (ICBM). Její dolet činí 12 000 až 15 000 km a místo jediné velké jaderné hlavice je schopna nést deset zmenšených jaderných hlavic.

Pokračovat v četbě článku

Města poskytující bezpečné útočiště - ale komu?

napsal David C. Stolinsky  •  2. března 2019

 • Poslední slova Kathryn Steinle zněla: "Tati, pomoz mi, pomoz mi!" Ale její otec jí už pomoci nemohl. Bylo to na nás, abychom udrželi naše ulice co nejbezpečnější. Ale my jsme to zanedbali. Veškerou naši solidárnost jsme vyplýtvali na ty, kteří si ji nezaslouží, a na ty, kteří by si ji zasloužili, už nic nezbylo. Prohlásili jsme naše město za "útočiště", které bylo bezpečné pro José Inés García Záratu, ale extrémně nebezpečné pro jeho oběť Kathryn Michelle Steinle.

(Foto: iStock)

Existuje mnoho důvodů, proč občané hlasují pro určité volební kandidáty. Dělnické rodiny často volí ty, kteří slibují, že se zasadí o navrácení manuálních pracovních příležitostí do jejich regionu. Rodiny vojáků často volí ty, o kterých se ví, že nenechají nikoho na holičkách. Pro mě osobně je ale primární otázkou bezpečnost. Naše solidárnost s druhými není neomezená. Jsem si jist, že Matka Tereza byla schopna většího soucitu než já, ale ani její solidárnost s druhými nebyla neomezená. Ve své moudrosti vynaložila Matka Tereza svoji energii na pomoc chudým. Ale mnozí lidé nejsou tak moudří. Vyplýtvají svoji solidárnost ve prospěch ilegálních imigrantů a zločinců, a na spoluobčany, kteří dodržují zákony, jim už nic nezbyde. Podívejme se například na příběhy Sarah McKinley a Kathryn Steinle.

Pokračovat v četbě článku

Nepokoje ve Francii: Konec v nedohlednu

napsal Guy Millière  •  27. února 2019

 • Třetí skupina je extrémně velká, jedná se o zbytek populace. Vyšší třída ji vnímá jako politováníhodné závaží a od členů této skupiny očekává jen to, že budou držet pusu a krok. Členové této třídy mají často problém vyjít s penězi do konce měsíce. Platí daně, ale musí sledovat, jak se stále víc peněz využívá na podporu těch samých lidí, kteří je vyštvali z jejich domovů na předměstích.

 • V tuto chvíli se zdá, že Macron nechce uznat ani samotnou existenci těchto lidí.

 • Když Macron snížil daně nejbohatším a naopak zdanění těchto "lidí na okraji" zvýšil prostřednictvím daně z pohonných hmot, bylo to společně s jeho přezíravým přístupem vnímáno jako poslední kapka.

 • "Dnes většina protestujících na policii neútočí. Naopak policisté místo aby se snažili násilí omezovat, dostávají rozkazy, aby ho mezi protestujícími vyvolávali. Já z toho neviním policisty. Obviňuji ty, kteří tyto rozkazy vydávají". Xavier Lemoine, starosta Montfermeil, města ve východní části metropolitní oblasti Paříže, kde v roce 2005 proběhly obzvlášť násilné nepokoje.

Policie při potyčce s protestujícím z hnutí Žlutých vest 18. prosince 2018 v Biarritzu ve Francii. (Foto: Gari Garaialde / Getty Images)

Sobota 26. ledna 2019. Protesty "Žlutých vest" byly organizovány ve velkých městech po celé Francii. Mobilizace neoslabovala. Podpora protestujících od populace mírně poklesla, ale byla stále obrovská (podle průzkumů 60 - 70 %) Hlavní slogan zůstává od 17. listopadu 2018 stále stejný: "Macron musí odstoupit". V prosinci byl přidán další slogan: "Občanské referendum".

Vláda i francouzský prezident Emmanuel Macron dělají vše, co mohou, aby hnutí potlačily. Už vyzkoušely urážky i pomluvy, například tvrzení, že demonstranti jsou "rozvratné živly", které chtějí svrhnout instituce. Že jsou to fašistické "hnědé košile". 31. prosince je Macron nazval "nenávistným davem". Účast některých antisemitů na demonstracích vedla vládního mluvčího, k tomu, že celé hnutí (nesprávně) označil za "protižidovské".

Pokračovat v četbě článku

Multikulturalismus a transformace Británie v roce 2018: část I

napsal Soeren Kern  •  23. února 2019

 • "Požadujeme zákonné právo na svobodný projev, a to v zákoně, který ukončí smutnou představu, že za 'nenávistnou a urážlivou řeč' lze lidi věznit a obviňovat. Stručně řečeno, zákon musí kodifikovat právo občanů ke svobodě projevu bez zásahu vlády." – petice (odmítnutá) vyzývající britskou vládu k uzákonění svobody projevu.

 • "Trestným činem z nenávisti je jakýkoli trestný čin, například útok nebo zlovolná komunikace, která je chápána [zdůrazněno], jako nepřátelství nebo předsudek vůči osobě na základě skutečné nebo vnímané rasy, náboženství, sexuální orientace, zdravotního postižení nebo transgender identity." – reakce britské vlády na petici.

 • Ministerstvo vnitra navrhuje legislativní změny požadující, aby muslimské páry uzavřely občanský sňatek současně s islámským obřadem nebo před ním. Takový požadavek by poskytl ženám právní ochranu podle britského práva. V průzkumu se uvádí, že téměř všechny ženy oddané podle práva šaría usilují o islámský rozvod. Vzhledem k tomu, že "značný počet" muslimských párů nezaregistruje své manželství podle občanského práva, "nemají mnohé muslimské ženy možnost získat občanský rozvod."

Paul Song, 48letý pastor, pracující jako kaplan ve vězení Brixton v jižním Londýně byl propuštěn z práce poté, co jej jeho nadřízený kaplan, imám Mohammed Yusuf Ahmed, obvinil z propagace "extrémních" křesťanských názorů. Song řekl, že byl propuštěn na základě falešných tvrzení muslimského vězně. (Foto: Snímek obrazovky videa organizace Christian Concern)

Muslimská populace Británie překročila v roce 2018 hodnotu 4,2 milionu. Podle údajů extrapolovaných z nedávné studie o růstu muslimské populace v Evropě tvoří muslimové v Británii přibližně 6,3 % z celkové populace 64 milionů obyvatel. V reálném vyjádření tak má Británie po Francii a Německu třetí největší muslimskou populaci v Evropské unii.

Rychlý růst britské muslimské populace lze připsat imigraci, vysoké porodnosti muslimských žen a konverzím k islámu.

Islám a s islámem související problémy, všudypřítomné v Británii v roce 2018, lze rozdělit do několika tematických skupin: 1) Islámský extremismus a bezpečnostní důsledky existence britských džihádistů. 2) Pokračující šíření islámského práva šaría. 3) Pohlavní zneužívání dětí muslimskými gangy. 4) Začlenění muslimů do britské společnosti. 5) Selhání britského multikulturalismu.

LEDEN 2018

Pokračovat v četbě článku

Příprava na mír po palestinsku

napsal Khaled Abu Toameh  •  20. února 2019

 • Jestliže považují palestinští vůdci normalizaci vztahů s Izraelem za akt "zrady", "zločinu" a "velkého politického a národního hříchu", ztrácí Trumpova administrativa vytvářením mírového plánu čas a prestiž - přinejmenším v této době - neboť právě tento mírový plán předpokládá ustavení míru mezi arabskými zeměmi a Izraelem.

 • Aby bylo dosaženo míru s Izraelem, musí palestinští představitelé svůj lid - a všechny Araby a muslimy - na mír a kompromis s Izraelem soustavně připravovat. Měli by tedy dělat přesný opak toho, co právě činí. Zostuzováním a odsuzováním Arabů, kteří navštívili Izrael, nikoho na mír ani na vůli k jakémukoliv kompromisu, nenaladí.

 • Trumpova administrativa a mezinárodní společenství by Palestincům prospěly mnohem více, pokud by začaly věnovat větší pozornost útokům na občanské svobody na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy, včetně omezování svobody médií. Měly by činit palestinské vůdce odpovědné za systematické omezování občanských svobod, vést je k zodpovědnosti za útoky na novináře a za podněcování k averzi a šikaně vůči nim. Je to jediná cesta, jak povzbudit tolik potřebné umírněné a pragmatické Palestince a Araby, aby se nebáli nahlas promluvit.

Zatímco Palestinská samospráva pokračuje v zatýkání a zastrašování palestinských novinářů na Západním břehu Jordánu, její příznivci vedou kampaň proti arabským novinářům, kteří se odvážili navštívit Izrael. (Foto: iStock)

Zatímco Palestinská samospráva (PS) pokračuje v zatýkání a zastrašování palestinských novinářů na Západním břehu Jordánu, její příznivci vedou kampaň proti arabským novinářům, kteří se odvážili navštívit Izrael.

Jen během ledna 2019 bylo podle Palestinského výboru pro podporu novinářů (Palestinian Committee for Supporting Journalists) zatčeno bezpečnostními složkami PS devět palestinských novinářů.

Jedním ze zatčených novinářů je i Yousef al-Faqeeh, 33letý reportér pracující pro londýnskou tiskovou zpravodajskou agenturu Quds Press News Agency, který byl vzat do vazby 16. ledna 2019. 27. ledna soud Palestinské samosprávy nařídil, aby byl al-Faqeeh držen ve vazbě po dobu 14 dnů. Jeho rodina řekla, že stále ještě neví, proč byl zatčen.

Pokračovat v četbě článku

Osmiletá nevěsta

napsal Majid Rafizadeh  •  19. února 2019

 • Poté, co strana mulláhů vnutila Íránu právo šaría a udělala z něho oficiální nesporné právo země, úřady okamžitě snížily minimální věk pro sňatek na 9 let pro dívky a 13 let pro chlapce. Zákony založené na právu šaría se za posledních 40 let nezměnily.

 • Zpráva Světové banky: "Výskyt dětských sňatků zůstává nadále příliš vysoký. V souboru 25 zemí, pro které byla provedena podrobná analýza, se alespoň jedna ze tří žen vdala před dosažením věku 18 let a jedna z pěti žen porodila své první dítě dřív, než jí bylo 18."

 • Podle oficiálních íránských statistik se tam každoročně koná 180 000 dětských sňatků. Kromě toho byl v roce 2013 v Íránu přijat zákon, který umožňuje mužům uzavřít manželství se svými adoptovanými dcerami.

 • Tak například nedávno, v listopadu 2018, se konala na Facebooku aukce dětské nevěsty v jižním Súdánu.

 • Pokud se mezinárodní společenství nevzchopí a místo pouhého apelování na islámské lídry Íránu nevyvine skutečný tlak na změnu těchto zákonů, tak bude ohroženo ještě více dětí.

Podle oficiálních íránských statistik se v zemi každoročně koná 180 000 dětských sňatků. Malé dívky přinucené k uzavření sňatku čelí kromě fyzického a sexuálního zneužívání také emočnímu zneužívání. Foto: iStock. Snímek je ilustrativní a nereprezentuje žádnou osobu zmíněnou v tomto článku.

"Když mi bylo osm let, tak se mnou rodiče zapředli vážnou řeč," řekla Noushin během rozhovoru. "Dobře si vzpomínám na to, jak se matce chvěl hlas, když mi řekla, že se za dva dny zúčastním islámského náboženského požehnání. Můj otec zdůraznil, že se musím chovat slušně a v žádném případě neudělat nějakou scénu. Byla jsem zmatená, ale věřila jsem jim, že mi říkají pravdu. Důvěřovala jsem jim až do okamžiku, kdy se mi na prstě objevil snubní prsten, a já se stala manželkou 43letého muže." Noushin, které je nyní 19let, je matkou tří dětí.

Můžete si myslet, že její rodiče, kteří tak ochotně dali své dítě tomuto muži, nebyli vzdělaní a nikdy nebyli vystaveni modernímu myšlení. Noushinin otec ale ve skutečnosti studoval v Evropě a domů se vrátil proto, aby pracoval pro režim.

Pokračovat v četbě článku

Finské znásilňovací gangy

napsal David Brown  •  18. února 2019

 • Média informující o tomto problému ve Velké Británii se většinou shodovala na tom, že profesorka Alexis Jay obvinila městskou radu a policii v Rotherhamu, že se nedokázali vypořádat se sexuálním zneužíváním díky svému nevhodnému postoji diktovanému politickou korektností. Ale Alexis Jay říká, že to nejsou slova, která by použila. "Mám k takovým frázím averzi," říká. Namísto toho se profesorka Jay domnívá, že místní rada ovládaná Labouristickou stranou nad tímto problémem přivírala oči kvůli "svému rozhodnutí chovat se shovívavě k (pákistánské) komunitě, od níž se očekávalo, že bude volit labouristy. Místní rada nechtěla dělat vlny, chtěla to vše udržet pod pokličkou a doufala, že se problém sám nějak vyřeší."

 • Na událostech v Oulu ve Finsku je nejhorší znepokojivý pocit, že se zde historie opakuje a že ty dobře zdokumentované lekce z minulosti byly na nic. Místo toho se zdá, že mnozí doufají, že několik opožděných odsuzujících prohlášení tento problém zažehná a celý humbuk zmizí.

 • Navzdory odvážným tvrzením, že budou přijata příslušná opatření a že budou zpřísněny zákony týkající se žadatelů o azyl, se politici, jako například ministr vnitra, stále zasazují o desetinásobné zvýšení kvóty uprchlíků, kteří mají být do země přijati.

 • Islámské centrum Andalus (Andalus Islamic Center) nacházející se ve čtvrti Puolinharju v Helsinkách poslalo v lednu 2019 svým věřícím bulletin s obrázkem dvou lízátek. Jedno bylo rozbalené, špinavé a pokryté hmyzem a to druhé bylo zabalené. "Toto je důvod, proč hraje hidžáb tak důležitou roli v islámu," pravilo se v něm.

V prosinci 2018 oznámila policie ve městě Oulu zatčení sedmi mužů obviněných z opakovaného znásilnění desetileté dívky. Policie tvrdí, že tato dívka byla údajně po dobu několika měsíců vystavena opakovaným sexuálním útokům v soukromých bytech těchto podezřelých. (Foto: Pixabay)

Finsko je zvláštní země. Je schovaná za svou slavnou sestrou, Švédskem a na druhé straně má za souseda Rusko. Je to jedna z nejsevernějších a nejodlehlejších zemí světa. Obyvatelé Finska jsou houževnatí Evropané, jinak by v tak drsném klimatu nemohli vydržet. Finové v Oulu, nejlidnatějším městě v severním Finsku, žijí v zimě normálním životem i při teplotách -32 stupňů Celsia.

Finsko má jen o málo více než 5,5 milionu obyvatel a počet stromů s převahou převyšuje počet lidí. Dvě třetiny této země jsou pokryty hustými lesními porosty, což z ní činí nejvíce zalesněnou zemi v Evropě.

Přesto se tato podivná, zdánlivě zapomenutá země potýká s ošklivým problémem, tak dobře známým z evropských metropolí: finské dívky se stávají obětí znásilňovacích gangů.

Pokračovat v četbě článku,fake id ohio state

EU: Orwell na plný plyn

napsal Judith Bergman  •  17. února 2019

 • Problém spočívá v tom, že tato údajně vznešená iniciativa pochází od organizace, která již několik let provádí v Evropě cenzuru svobody slova.

 • Pokyny k příručce uvádějí, že novináři by měli "dbát na to, aby ještě více nestigmatizovali pojmy jako 'muslim' a 'islám' jejich spojováním s určitými činy... Nedovolte, aby tvrzení extremistů, že jednají 've jménu islámu', zůstalo nezpochybněno. Zdůrazněte... rozmanitost muslimských komunit... kde je nutné a mediálně zajímavé upozornit na nenávistné komentáře proti muslimům, tam tuto informaci zprostředkujte." Jinými slovy, pokyny žádají novináře, aby dezinformovali veřejnost.

 • Je to tatáž Evropská komise, která nedávno vyjádřila nesouhlas s odstoupením Rakouska od "Globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci". Pakt požaduje, aby média, která nepodporují migrační agendu OSN, pozbyla oprávnění k příjmu veřejných finančních prostředků. Jak je to tedy s tím "plným respektováním základních evropských zásad svobody projevu, svobodného tisku a plurality názorů"?

EU zahájila komplexní Akční plán proti dezinformacím. Jeho účelem je podle nedávné tiskové zprávy Evropské komise zjevně "chránit její demokratický systém a veřejné diskuse vzhledem k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu v roce 2019, stejně jako řadě národních a místních voleb, které se budou konat v členských státech v roce 2020."

V červnu 2018 se v Evropské radě setkali čelní představitelé členských států EU a vyzvali Evropskou komisi, aby "... předložila do prosince 2018 akční plán s konkrétními návrhy na koordinovanou reakci EU na problém dezinformací ...". Komise tento akční plán zveřejnila 5. prosince 2018.

Tento akční plán se zaměřuje na čtyři oblasti:

 1. Vylepšení odhalování dezinformací (Evropská komise na tento projekt vyhradila 5 milionů eur a vypadá to, že očekává, že členské státy na něj přispějí i na národní úrovni).

  Pokračovat v četbě článku

Pokojné ovládnutí Evropy

napsal Jan Keller  •  16. února 2019

 • Koncepce střetu civilizací předpokládá, že do konfliktu se dostávají odlišná náboženství. Ze strany islámu je tento předpoklad nepochybně splněn – tento civilizační okruh se nábožensky výrazně aktivizuje. Ukazuje se zde, jak hluboce se mýlily sociologické a politologické teorie modernizace. Předpokládaly, že dojde k odkouzlení světa, že všude po vzoru Evropy převládne proces zesvětštění.

 • Diktatura proletariátu tradičních marxistů měla vyústit do beztřídní společnosti. Neo-marxistická diktatura ve prospěch menšin má vyústit do společnosti naprosté svobody všech.

 • Za tímto účelem je třeba: budovat antidiskriminační byrokracii, zlomit panství většiny nad menšinou, přinutit většinu, aby sama požadovala konec svého privilegovaného postavení. Nestačí, aby většina tolerovala jinakost, musí ji milovat.

fake student ids
Naprostá většina politiků a takzvaná mainstreamová média se dnes řídí heslem: "Je lepší mýlit se s Fukuyamovou knihou 'Konec dějin a poslední člověk' než mít pravdu s Huntingtonovou knihou 'Střet civilizací'". Na snímku: Huntington (vlevo) a Fukuyama. (Foto: Huntington - Světové ekonomické fórum / Wikimedia Commons; Fukuyama - Fronteiras do Pensamento / Wikimedia Commons)

Naprostá většina politiků a takzvaná mainstreamová média se dnes řídí heslem: "Je lepší mýlit se s Fukuyamovou knihou Konec dějin a poslední člověk než mít pravdu s Huntingtonovou knihou Střet civilizací." Toto heslo je kondenzovaným výrazem současné neochoty, ba přímo neschopnosti našeho civilizačního okruhu nazývat věci pravými jmény.

Podívejme se na realitu, kterou je pro mnohé členy liberálních společností obtížné si přiznat a která vysvětluje, proč je Huntingtonova diagnóza současné doby mnohem vhodnější než Fukuyamova.

Huntingtonova koncepce nespadla z nebe. Její autor v podstatě navazuje na klasickou teorii Maxe Webera o odlišných civilizačních okruzích. Nevymyslel ani termín "šok civilizací". Ten pochází od historika Bernarda Lewise, který ho použil v roce 1957 v souvislosti se svým rozborem příčin a průběhu Suezské krize.

Pokračovat v četbě článku

Dánsko: "Naše země se změnila během jedné generace",buy fake driving licence

napsal Judith Bergman  •  13. února 2019

 • Rozhodnutí o přesídlení zločinců z azylového střediska na neobývaný ostrov Lindholm bylo přivítáno obyvateli města Bording s velkou úlevou. Mezinárodní morální pobouření samozřejmě vůbec nerespektuje právo občanů dodržujících zákony na pokojný život. Nyní však vyjádřili své obavy ohledně zřízení azylového centra na Lindholmu také obyvatelé městečka Kalvehave, které se nachází v přímém sousedství ostrova na pevnině. Považují to za přesunutí problému z jedné oblasti do druhé. Někteří místní obyvatelé mluví o umístění bezpečnostních kamer, plotů, ostnatého drátu a přemýšlí dokonce i o získání zbrojního průkazu.

 • Je příznačné, že rozhořčený mezinárodní tisk neposkytl žádnou odpověď na legitimní otázku, co mají vlády dělat se zatvrzelými zločinci mezi žadateli o azyl, kteří skutečně ohrožují své okolí a byli odsouzeni k deportaci, která však nemůže být provedena kvůli mezinárodním závazkům v oblasti lidských práv.

 • Tento problém zdaleka nemá jen Dánsko. Prakticky všechny evropské země podepsaly mezinárodní úmluvy o lidských právech a jsou nyní naprosto bezradné.

 • Země se však "nezměnila" sama od sebe, změnili ji dánští politici svojí politikou.

Ve svém nedávném novoročním projevu dánský premiér Lars Løkke Rasmussen řekl, že muslimské paralelní společnosti představují problém a že imigranti se musí naučit upřednostňovat sekulární hodnoty před náboženskými. Neřekl však, jak se s tím vším chce vypořádat. Na snímku: Lars Løkke Rasmussen v říjnu 2018. (Foto: Rune Hellestad / Getty Images)

Dánsko se objevilo v titulcích mezinárodních médií koncem listopadu 2018 poté, co dánská vláda oznámila plán přesunout některé žadatele o azyl na malý, neobývaný ostrov Lindholm. Mezinárodní pobouření ještě zesílilo, když vyšlo najevo, že na ostrově v současné době sídlí výzkumné centrum pro nakažlivé choroby zvířat, a že trajekt, který budou žadatelé o azyl moci použít během dne ke své cestě na pevninu, se nazývá "Virus" a také že azylové centrum bude pod neustálým policejním dozorem.

Skupinu žadatelů o azyl, kteří budou umístěni na ostrov Lindholm, tvoří různí zločinci, mezi něž patří migranti odsouzení k deportaci z Dánska, migranti považovaní pro Dánsko za bezpečnostní hrozbu a tzv. "zahraniční bojovníci".

Pokračovat v četbě článku