fake id real address
Recentste analyse en commentaar

door Bassam Tawil  •  17 Maart 2019

 • Hamas en de Islamitische Jihad verdienen lof voor hun duidelijkheid en eerlijkheid ten aanzien van hun ambities. De twee groepen zeggen duidelijk dat hun uiteindelijke doel is om Israël uit de regio te verwijderen en te vervangen door een islamitische staat. Het conflict met Israël gaat wat hen betreft niet over een nederzetting, een checkpoint of zelfs niet over Jeruzalem. In plaats daarvan gaat het om de aanwezigheid van Joden in wat zij als hun eigen staat en vaderland beschouwen.

 • Wat gebeurt er de dag na de oprichting van een Palestijnse staat? Het antwoord volgens Hamas en de Islamitische Jihad (en andere Palestijnen) is dat zij die dag zullen gebruiken om de "gewapende strijd" voort te zetten ter bevrijding van de zogenaamd bezette steden Tel Aviv, Nazareth, Tiberias, Haifa en Ashdod. Onder de huidige omstandigheden zal een Palestijnse staat een onmiddellijk existentieel gevaar voor Israël vormen.

 • De islamitische Jihad-dreiging om Israëlische steden in een "hel" te veranderen door raketten op hen af te vuren moet serieus worden genomen door degenen die werken aan het komende Amerikaanse vredesplan. Welk land ook aan Abbas en zijn Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever wordt gegeven, zal in de toekomst door Hamas en de Islamitische Jihad worden gebruikt als basis voor de lancering van raketten en granaten op Israëlische steden. Dan zullen de terreurgroepen geen nauwkeurige, langeafstandsraketten nodig hebben om hun plan te verwezenlijken om de Israëlische bevolkingscentra te vernietigen: ze zullen recht tegenover hen zitten.

drivers license victoria
Hamas en de Islamitische Jihad controleren bijna twee miljoen Palestijnen die in de Gazastrook wonen. Elke groep heeft zijn eigen politieke leiding, evenals milities die verschillende soorten wapens bezitten, waaronder granaten en raketten. Foto: Op 20 juli 2017 paradeerden Hamas-milities met hun wapens in Gaza City. (Foto door Chris McGrath/Getty Images)

Een Palestijnse terreurgroep zegt dat haar ingenieurs "nauwkeurige en destructieve" raketten hebben ontwikkeld die de "bezette" steden Tel Aviv, Netanya en Jeruzalem kunnen bereiken. Abu Hamza, woordvoerder van de Al-Quds Brigades, de militaire vleugel van de Iraanse Islamitische Jihad-organisatie in de Gazastrook, dreigde dat de "raketeenheid" van zijn groep Israëlische steden in een "hel" zou veranderen.

"Er is geen plaats voor de zionistische vijand in het land van Palestina," zei Abu Hamza. "Of ze verlaten dit gezegende land, of ze zullen de ene na de andere pijnlijke aanval krijgen."

De Islamitische Jihad is na Hamas de grootste Palestijnse terreurgroep in de Gazastrook. Geen van beide groepen erkent het bestaansrecht van Israël. Beide zeggen dat ze zich inzetten voor de "gewapende strijd ter bevrijding van heel Palestina, van de Middellandse Zee tot de Jordaan".

door Majid Rafizadeh  •  15 Maart 2019

 • Europa legt verwoed sancties op aan een land dat al meer dan drieduizend jaar het thuisland voor Joden is, doch probeert manieren te vinden om zaken te blijven doen met een land als Iran, dat niet alleen probeert zijn hegemonie in het hele Midden-Oosten te vestigen, maar ook een hardleerse schender is van bijna elk denkbaar mensenrecht. De enige conclusie die men kan trekken is dat Europa blijkbaar nog steeds graag de Joden vermoordt en met plezier degene steunt die hetzelfde doel delen.

 • "In februari [2018] stierf de Canadese Iraanse academische en milieuactivist Kavous Seyyed Emami in de gevangenis van Evin na zijn willekeurige arrestatie twee weken eerder. De autoriteiten beweerden dat hij zelfmoord pleegde en weigerden zijn lichaam vrij te geven, tenzij zijn familie instemde met een onmiddellijke begrafenis zonder een onafhankelijke autopsie". - Amnesty International.

 • De lijst van onuitsprekelijke schendingen van mensenrechten door het Iraanse regime is lang, maar verreweg het meest verontrustend lijkt de wreedheid tegen kinderen.

 • Het moment is aangebroken voor de EU om een einde te maken aan haar verzoeningsbeleid met een regime dat niet aarzelt om mensen te geselen - in het openbaar, als boodschap aan anderen - willekeurig burgers te martelen en wrede straffen zoals amputatie, zonder eerlijk proces, uit te voeren, en executies van kinderen die nog maar net hun leven beginnen. Dit zijn daden die veroordeeld moeten worden – en niet gedoogd door het nastreven van een verzoeningsbeleid, met een morele verdorvenheid geboren uit pure hebzucht.

Waarom zet de Europese Unie het verzoeningsbeleid door met een regime dat een tergende staat van dienst heeft wat betreft mensenrechten? Amnesty International in Iran: "Meisjes vanaf negen jaar kunnen worden veroordeeld tot executie; voor jongens is dat 15 jaar. Tussen 2005 en 2015 zijn minstens 73 jonge delinquenten geëxecuteerd." (Beeldbron: iStock)

Volgens een rapport dat op 26 februari werd gepubliceerd door Amnesty International, is de mensenrechtensituatie in Iran "ernstig verslechterd". Waarom zet de Europese Unie het verzoeningsbeleid door met een regime dat een hemeltergende staat van dienst heeft wat betreft mensenrechten? Helaas lijkt Europa - ondanks eindeloos moraliseren en zelfingenomenheid – hard op weg om de meest immorele partij op het wereldtoneel te worden – voor zover het dat nog niet is. De Europese Unie kiest er bijvoorbeeld ten onrechte voor om het enige liberale, democratische land in het Midden-Oosten, dat zich aan de mensenrechten houdt, aan te pakken.: Israël. Niet Turkije, voor het bezetten van Noord-Cyprus, of China voor het wegvagen van Tibet, of Pakistan voor het bezetten van Kasjmir. Europa en de corrupte Verenigde Naties pakken de echte misdadigers tegen de menselijkheid niet aan, zoals onder meer China, Cuba, Rusland, Turkije, Noord-Korea, Nigeria of Soedan.

door Khaled Abu Toameh  •  10 Maart 2019

 • De grootste verliezers in dit interne bloedvergieten zijn de Palestijnen die onder deze leiders leven, in de Palestijnse Autoriteit (PA) en de door Hamas geleide Gazastrook.

 • Het geschil tussen Hamas en Fatah gaat niet over wie de Palestijnen een betere democratie en een betere economie zal brengen. Laten we dit duidelijk maken: ze vechten niet om wie de levensomstandigheden van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook zal verbeteren door nieuwe scholen en ziekenhuizen te bouwen. Ze vechten niet om wie er grote hervormingen zal doorvoeren in de Palestijnse regering en wie er een einde zal maken aan de financiële en administratieve corruptie. Ze vechten niet om de noodzaak van vrijheid van meningsuiting en vrije media.

 • Mahmoud Abbas, zoals de leiders van Hamas terecht betogen, is geen rechtmatige of legitieme president. Als Abbas een overeenkomst met Israël zou ondertekenen, zouden de mensen later kunnen zeggen dat hij daartoe niet de wettelijke bevoegdheid had; daarmee ze zouden gelijk hebben.

 • Opdat welk vredesproces dan ook zich zou kunnen ontwikkelen, moeten de Palestijnen eerst ophouden elkaar aan te vallen. Vervolgens moeten ze met nieuwe leiders op de proppen komen die daadwerkelijk iets om hun volk geven.

Het "vredesproces" waar het Midden-Oosten om schreeuwt is er een tussen Palestijnen en Palestijnen, een proces dat een einde zou maken aan hun bloedige, interne oorlog. President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit en zijn hooggeplaatste helpers en adviseurs hebben de diepe vernedering die zij in 2007 hebben geleden toen Hamas-milities hun regime in de Gazastrook omverwierpen en verschillende PA- en Fatah-mannen doodden, nog niet overwonnen. Afbeelding: Fatah-schutters bewaken het huis van een hoge Fatah-functionaris in de Gazastrook op 30 januari 2007 tijdens de gewelddadige overname van de Gazastrook door Hamas. (Foto door Abid Katib/Getty Images)

De belangrijkste regeringsformaties van de Palestijnen, Fatah en Hamas, zeggen nu dat ze met elkaar klaar zijn: de echtscheiding is definitief.

De afgelopen dagen en weken hebben we de twee groepen nog kwaadaardiger zien worden naar elkaar dan tot nu toe het geval was. Fatah en Hamas hebben een nieuw niveau van wederzijdse afkeer bereikt. Soms lijkt het zelfs alsof Fatah en Hamas elkaar meer haten dan Israël.

Velen in het Westen zeggen dat ze graag zouden zien dat Israël en de Palestijnen terugkeren naar de onderhandelingstafel. Zij willen dat de Israëliërs en Palestijnen het zogenaamde vredesproces hervatten. Zij hopen dat Israël en de Palestijnen erin zullen slagen een historisch akkoord te bereiken dat een einde maakt aan het Israëlisch-Arabische conflict en echte vrede brengt in het Midden-Oosten.


Waarom moeten mensen het sociale contract respecteren wanneer politici dat niet doen?

door David Brown  •  8 Maart 2019

 • De vastbeslotenheid van supranationale organisaties met een focus op mondiale beleidsvorming vormt een directe bedreiging voor de soevereiniteit van de natiestaat en een verwatering van de macht van de individuen binnen die staat.

 • Het meest alarmerend, zoals EP-lid Marcel de Graaff netjes veronderstelde vanuit het Migratiepact: "Kritiek op migratie zal een misdrijf worden." Op welk moment hebben we alle voorwendsels van de democratie achter ons gelaten en zijn we in de sfeer van de dictatuur terechtgekomen, welke zichtbaar is op supranationaal niveau?

 • "Het is heel eenvoudig: de globalistische politieke elite respecteert de natiestaten niet, noch geeft een fluit om de mening en de opvattingen van gewone mensen. De elite veracht hen inderdaad zozeer dat het hun opvattingen liever illegaal zou maken dan te luisteren naar wat ze te zeggen hebben - James Delingpole, Breitbart, 9 december 2018.

Het recente verwerpen van nationalisme door de Franse president Emmanuel Macron als zijnde "egoïstisch" en een "verraad van patriottisme", staat haaks op de versterking van de populistische bewegingen in Italië, Duitsland en Spanje. Afbeelding: Macron lacht met de Duitse bondskanselier Angela Merkel op de top van de leiders van de Europese Raad op 28 juni 2018 in Brussel, België. (Foto: Jack Taylor/Getty Images)

Het is een vreemde tijd om burger te zijn in een westerse democratie. Onze samenleving is gebaseerd op uitwisseling - we handelen op de vrije markt, we delen ideeën online, en het belangrijkste is dat we een deel van onze natuurlijke vrijheid opgeven in ruil voor een burgermaatschappij en een stem.

Maar in toenemende mate worden de vrijheden die door de burgermaatschappij zouden moeten worden beschermd, uitgehold. Op het niveau van het individu wordt onze vrijheid van meningsuiting bedreigd. Kritiek op migratie staat blijkbaar gelijk aan "Haatzaaien" en verwordt tot een strafbaar feit.

Wanneer het gezag van de natiestaat wordt overgedragen aan een supranationaal orgaan, zoals de Verenigde Naties, wordt onze macht als burgers afgezwakt.

door Judith Bergman  •  7 Maart 2019

 • Misschien beschouwt de Raad van Europa de succesvolle inspanningen van Åberg om mede-Zweden te verlinken voor vermeende denkmisdaden als een voorbeeld dat andere Europese landen zouden moeten volgen?

 • De gepensioneerde verklaarde tijdens het verhoor, "Ik was boos toen ik las over hoe immigranten straf ontlopen voor hun misdragingen. Ze worden vrijgesproken, hoewel ze stelen en andere dingen doen. Het is oneerlijk dat degenen die grove misdaden plegen, vrijuit kunnen gaan. Oudere mensen omvergooien en hun geld stelen". De gepensioneerde zei dat ze dit niet geschreven zou hebben als ze geweten zou hebben dat het illegaal was. Ze leed waarschijnlijk aan het waanidee dat ze nog steeds in een democratie leefde. In januari werd ze veroordeeld tot een geldboete van 4.000 Zweedse kronen (€ 375). De vrouw leeft van een maandelijks pensioen van slechts 7.000 Zweedse kronen (€ 650).

 • De Zweedse autoriteiten kunnen – of zullen – klaarblijkelijk geen jihadisten vervolgen of veroordelen die zij zo genereus verwelkomen in het land; maar ze hebben er geen moeite mee om onschuldige ouderen van dagen aan te klagen en te vervolgen. Je zou hieraan kunnen toevoegen dat een cultuur die de mensenrechten van terugkerende ISIS-strijders meer respecteert dan die van de oudere vrouwen die bang voor ze zijn, tot een rasse ondergang gedoemd is.

Terwijl de Zweedse veiligheidsdienst het publiek verzekert dat het "nog meer" zal doen om de groei van de terroristische omgevingen in Zweden te beperken, verergert de Zweedse regering het probleem door terugkomende ISIS jihadistische strijders in het land te verwelkomen. (Afbeeldingsbron: iStock)

"Islamitisch extremisme dat aanzet tot geweld vormt momenteel de grootste bedreiging voor Zweden", aldus een persbericht van de Zweedse veiligheidsdienst (Säpo) op 15 januari. "Het niveau van de terreurdreiging blijft verhoogd, een drie op een vijfpuntsschaal. Dit betekent dat een terroristische daad waarschijnlijk is", zo stelde Klas Friberg, hoofd van Säpo.

"Om de dreiging van het terrorisme het hoofd te bieden zal de veiligheidsdienst in de toekomst nog strategischer werken om de groei van extremistische omgevingen te beperken. Het kan hierbij gaan om hoe om te gaan met [omhänderta] personen die een veiligheidsdreiging vormen of, in samenwerking met andere autoriteiten, harder werken om ervoor te zorgen dat deze personen worden vervolgd voor andere misdaden – of daartoe hun kansen verkleinen. "

door Khaled Abu Toameh  •  4 Maart 2019

 • Onder de huidige omstandigheden, wanneer de Arabieren op grote schaal worden beschaamd en veroordeeld voor het zitten in dezelfde ruimte met een Israëlische premier, is het moeilijk om te zien hoe de regering-Trump in staat zal zijn om Arabische staten en leiders te overtuigen hun betrekkingen met Israël te normaliseren. Sommige van deze Arabische leiders kunnen privé de ambtenaren van de VS vertellen de dingen die zij graag horen over vrede en coëxistentie met Israël. Dezelfde leiders zijn zich echter volledig bewust van de tegengestelde gevoelens, niet alleen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, maar in de hele Arabische wereld.

 • Het enige wat de regering-Trump nog moet doen, is proberen de Arabische staten ervan te overtuigen de Palestijnen in de steek te laten en zich te blijven richten op de regionale dreiging van Iran. Als de VS haar terugtrekking uit Syrië voltooit, zal Iran met succes haar langverwachte "landbrug" naar de Middellandse Zee voltooien via Jemen, Syrië en Libanon. Deze omsingeling van het gebied zal Iran, via zijn gevolmachtigden, positioneren als de heerschappij die de regio controleert, zoals het duidelijk probeert om te bewerkstelligen. Rusland staat natuurlijk in de coulissen, dankzij de gift die de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama in 2011 aan Poetin heeft overhandigd door de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken.

texasid
De president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, noemde David Friedman, de Amerikaanse ambassadeur in Israël, een "zoon van een hond" in een televisietoespraak, op 19 maart 2018. (Beeldbron: MEMRI video screenshot)

De Amerikaanse regering zegt nu dat zij haar plan voor vrede in het Midden-Oosten, dat ook bekend staat als de "Deal van de eeuw", na de verkiezingen van 9 april in Israël zal aankondigen. Het ongeziene plan is al verworpen door de Palestijnse leiders, die het blijven veroordelen als een "samenzwering gericht op het elimineren van de Palestijnse zaak en rechten".

In het licht van de hevige weerstand van de Palestijnen tegen de "Deal van de eeuw" is het nu al duidelijk dat het plan het Israëlisch-Palestijnse conflict niet zal oplossen. President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit (PA) zal nauwelijks een plan accepteren dat hij herhaaldelijk heeft aangeduid als een Amerikaanse "samenzwering" en de "Klap van de Eeuw". In een van zijn recente toespraken zei Abbas: "We zullen de 'Deal van de eeuw' niet accepteren en we zullen geen situatie accepteren waarin de VS de enige bemiddelaar is in het vredesproces.

door Majid Rafizadeh  •  3 Maart 2019

 • "We hebben een volksleger in het leven geroepen om het land te verdedigen en ook in noodsituaties te helpen, maar het is een monster geworden. - Mohsen Sazegara over de Islamitische Revolutionaire Garde, die hij mede heeft opgericht.

 • Volgens internationaal recht is de Iraanse regering verplicht de vrijheid van godsdienst te respecteren. Maar terwijl de rechten van christenen in Iran tot op een ongekend niveau worden geschonden, hoe lang zal de internationale gemeenschap dan nog zwijgen?

 • Hoe lang zal het nog duren dat deze eindeloos verduisterende moralisten optreden tegen deze mensenrechtenschendingen?

Een van de doelstellingen van de schendingen van christenen door de islamitische krachten in Iran lijkt te zijn om de hele christelijke gemeenschap, waarvan de voorouders al duizenden jaren in dit land wonen, te bedreigen en te intimideren, om te vluchten uit angst voor opsluiting, marteling en dood. Foto: Maris Kerk in Khuygan-e Olya, provincie Isfahan, Iran. (Bron: Arteen Arakel Lalabekyan/Wikimedia Commons)

De vervolging van christenen in Iran is in 2018 naar een nieuw niveau gestegen, zo blijkt uit een diepgaand rapport van Open Doors, Middle East Concern, Article 18, en Christian Solidarity Worldwide.

"Het einde van 2018 werd gekenmerkt door een ongekende golf van invallen in privé-huisbijeenkomsten, wat leidde tot een groot aantal arrestaties. Veel christenen kregen gevangenisstraffen, of werden veroordeeld door het Hof van Beroep," aldus het rapport.

Ondanks deze gewelddadige mishandeling, en ondanks het feit dat de schendingen en aanvallen tegen christenen aanzienlijk zijn toegenomen, blijft de internationale gemeenschap de Iraanse regering, gerund door president Hassan Rouhani, bestempelen als "gematigd".

door Uzay Bulut  •  27 Februari 2019

 • Het Turkse Strategisch onderzoekscentrum voor de verdedigers van justitie is van plan om elk jaar tot 2023 een "Congres voor de Internationale Islamitische Unie" te organiseren om zich te richten tot de "Islamitische confederale staat" die het wil oprichten in de hele moslimwereld

 • "Ga naar Syrië, Irak, Noord-Afrika, het Midden-Oosten of de Balkan, en vraag de mensen daar wat ze van Turkije en de Turken vinden. Je zult nooit woorden horen als kolonialisme, invasie, vervolging of bloedbad. In plaats daarvan hoort u dankbetuigingen die een symbool zijn geworden, zoals: 'De trouwe Turk was hier...' Ja, het is een eeuw geleden dat we die landen verlieten, maar het volk aldaar wacht nog steeds in hoop ... U weet dat ik zeg: De wereld is groter dan de vijf [verwijzend naar de vijf permanente lidstaten van de VN-Veiligheidsraad]. En Turkije is groter dan Turkije. We kunnen niet gevangen zitten in 780.000 kilometer [de totale oppervlakte van Turkije]." - Turkse president Recep Tayyip Erdoğan, 10 november 2016.

toronto novelty id
Zoals blijkt uit het jaarlijkse Congres van de Internationale Islamitische Unie, lijkt de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan vastbesloten om het Ottomaanse Rijk en een door de sharia bestuurd kalifaat terug te brengen. Afbeelding: Erdogan spreekt het Turkse parlement toe op 23 oktober 2018 in Ankara. (Foto door Getty Images)

Turkije lijkt meer vaart te zetten achter zijn inspanningen om een islamitische regering in Ottomaanse stijl op te richten, die verschillende moslimlanden omvat. Een van die inspanningen werd begin november duidelijk tijdens het tweede "congres van de Internationale Islamitische Unie" in Istanbul. De conferentie wordt voornamelijk gesponsord door het Strategisch onderzoekscentrum voor de verdedigers van justitie (ASSAM), onder leiding van de belangrijkste militaire adviseur van de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Tanrıverdi- een gepensioneerde islamitische luitenant-generaal.

Andere organisatoren van het congres - waarvan de volgende in december 2019 zal worden gehouden - zijn de Vereniging van verdedigers van Justitie (ASDER), de Üsküdar University (ÜÜÜ) van Istanbul, de Unie van stichtingen van de Islamitische wereld (UNIW), de Internationale Vereniging van Moslimgeleerden (UMAD) en de Internationale Unie van Moslimgeleerden (IUMS).

door Khaled Abu Toameh  •  19 Februari 2019

 • Voor Hamas betekent "nauwkeurigheid" dat een journalist die in de Gazastrook werkt, Israël en de Palestijnse Autoriteit in het slechtst mogelijke daglicht zal plaatsen -- ongeacht de feiten.

 • In plaats van de jonge en toegewijde journaliste te eren voor haar moed, heeft Hamas besloten haar te straffen. In plaats van het ondervragen en vervolgen van de corrupte ambtenaren wier identiteit in haar berichtgeving werd genoemd, is onderzoeksjournaliste Hajer Harb degene die nu terechtstaat voor het vertellen van de waarheid.

 • Het valt nu nog te bezien of westerse journalisten en mediakanalen zich überhaupt zorgen zullen maken over de voortdurende pogingen van de Palestijnse Autoriteit en Hamas om Palestijnse journalisten het zwijgen op te leggen en te intimideren.

Hajer Harb, een moedige Palestijnse onderzoeksjournalist, en overlevende van kanker, staat terecht in de Gazastrook voor de "misdaad" van het blootleggen van corruptie in door Hamas geleide ministeries en instellingen. (Beeldbron: videobeelden van Hager Press)

Hamas heeft in het kader van het harde optreden tegen de vrijheid van de media opnieuw een beperking opgelegd aan het werk van journalisten in de Gazastrook. De Hamas-maatregel heeft ervoor gezorgd dat veel Palestijnse journalisten zich zorgen maken over hun vermogen om verslag uit te brengen over wat er in de door Hamas bestuurde Gazastrook gebeurt. Buitenlandse journalisten van hun kant hebben nog niet gereageerd op de laatste aanval op de openbare vrijheden.

Wat heeft Hamas precies gedaan om de Palestijnse journalisten boos te maken? Eerder deze week heeft de door Hamas gecontroleerde persdienst van de regering een richtlijn uitgevaardigd waarin staat dat journalisten vanaf 1 april geen interviews mogen houden of overheidsinstellingen in de Gazastrook mogen betreden, tenzij ze een "perskaart" hebben gekregen van het door Hamas gecontroleerde ministerie van Informatie.

door Judith Bergman  •  18 Februari 2019

 • Het probleem is dat dit - naar eigen zeggen - nobele initiatief afkomstig is van een organisatie die al enkele jaren de vrijheid van meningsuiting in Europa censureert.

 • In de richtlijnen van het handboek staat dat journalisten "ervoor moeten zorgen dat termen als 'moslim' of 'islam' niet verder worden gestigmatiseerd door ze te associëren met bepaalde handelingen... Laat de beweringen van extremisten over handelen 'in naam van de islam' niet onbetwist. Benadruk... de diversiteit van moslimgemeenschappen... waar het nodig en nieuwswaardig is om haatdragende uitlatingen tegen moslims te melden en bemiddel in de informatie. Met andere woorden, de richtlijnen vragen journalisten om het publiek te desinformeren.

 • Dit is dezelfde Europese Commissie die onlangs haar afkeuring heeft uitgesproken over de terugtrekking van Oostenrijk uit het VN-Migratiepact. Het Migratiepact bepaalt dat mediakanalen die de migratieagenda van de VN niet steunen, niet in aanmerking komen voor publieke financiering. Hoe zit het dan met "het volledig respecteren van de fundamentele beginselen van Europa's vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en pluralisme?"

De EU is met een uitgebreid Actieplan tegen desinformatie gestart. Volgens een recent persbericht van de Europese Commissie is het doel ervan blijkbaar om "democratische systemen en openbare debatten te beschermen, met het oog op de Europese verkiezingen van 2019 en een aantal nationale en lokale verkiezingen, die tegen 2020 in de lidstaten zullen worden gehouden."

In juni 2018 hadden de leiders van de EU-lidstaten elkaar in de Europese Raad ontmoet en de Europese Commissie verzocht "om tegen december 2018 een actieplan te presenteren met specifieke voorstellen voor een gecoördineerde EU-reactie op de uitdaging van desinformatie..." Dit is het actieplan dat de Commissie op 5 december aan het publiek heeft gepresenteerd.

Het actieplan is gericht op vier gebieden:

door Bassam Tawil  •  17 Februari 2019

 • Het is vermeldenswaard dat de leden van de Hamas en de Islamitische Jihad die werden gedood tijdens hun deelname aan het geweld aan de grens tussen Gaza en Israël niet in militaire uniformen of met hun wapens kwamen. In plaats daarvan namen de mannen van Hamas en de Islamitische Jihad deel aan de wekelijkse protesten in burgerkleding. Ze deden alsof het gewone en onschuldige burgers waren die protesteerden tegen de economische crisis in de door Hamas bestuurde Gazastrook.

 • Terwijl ze in Caïro zijn, blijven de leiders van Hamas en de Islamitische Jihad duizenden vrouwen en kinderen sturen voor gewelddadige aanvallen op Israëlische soldaten. Deze leiders geven niet om de veiligheid of het welzijn van hun vrouwen en kinderen. Integendeel, hoe meer dode vrouwen en kinderen, hoe beter. Op die manier kunnen ze Israël de schuld geven van het doden van onschuldige burgers en meer Palestijnen ertoe aanzetten zich aan te sluiten bij de jihad tegen Joden.

 • Degenen die vrouwen en kinderen aanmoedigen om deel te nemen aan een gewelddadige confrontatie met het Israëlische leger moeten verantwoordelijk worden gesteld voor oorlogsmisdaden. Het wordt tijd dat de internationale gemeenschap Hamas en de Islamitische Jihad en de andere terroristische groeperingen in de Gazastrook oproept om zich niet langer achter vrouwen en kinderen te verschuilen en ze niet langer te gebruiken als menselijk schild in hun jihad om Israël uit te schakelen.

how can i make a fake id
Foto: Een groep Palestijnen tijdens een oproer aan het grenshek met Israël op 14 mei 2018. Twee van de jonge mannen bereiden zich voor om Israëlische soldaten aan te vallen met slingshots. (Foto door Spencer Platt/Getty Images)

Toen Hamas tien maanden geleden zijn wekelijkse demonstraties langs de grens tussen de Gazastrook en Israël lanceerde, stuurde het eerst de eigen mannen en hun familieleden om deel te nemen aan de protesten. Een paar weken later gaf Hamas hun mannen echter de opdracht om weg te blijven van de grens nadat veel van hen door het Israëlische leger waren ontdekt en gedood. De meeste Hamas-mannen die tijdens het geweld werden gedood, behoorden tot de militaire vleugel van de groep Izaddin al-Qassam. Anderen behoorden tot de militaire vleugel van een andere terroristische groepering, de Islamitische Jihad.

door Guy Millière  •  16 Februari 2019

 • "De Fransen zeggen: "Mijnheer de President, wij kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen", en de President antwoordt: "Wij zullen een Hoge Raad [voor het klimaat] oprichten". Kunt u zich de verbroken verbinding voorstellen? - Laurence Saillet, woordvoerder van de centrumrechtse partij, De Republikeinen, 27 november 2018.

 • De "gele hesjes"[-demonstranten] hebben nu de steun van 77% van de Franse bevolking. Zij eisen het aftreden van Macron en een onmiddellijke regeringswisseling.

 • De beweging is nu een opstand van miljoenen mensen die zich verstikt voelen door "binnenhalende" belastingen, en die willen ze niet voor onbepaalde tijd "betalen" voor een regering die "niet in staat lijkt om de uitgaven te beperken". - Jean-Yves Camus, politicoloog

 • Komend voorjaar 2019 worden er Europese verkiezingen gehouden. Uit enquêtes blijkt dat de Nationale Vergadering aan de leiding zal gaan, ver voor op La République En Marche! [De Republiek in beweging!], de partij die door Macron is opgericht.

north carolina fake id
In mei waarschuwde de Franse president Emmanuel Macron dat Frankrijk in veel voorsteden "de strijd tegen de drugshandel heeft verloren". (Getty Images)

Op 11 november herdacht de Franse president Emmanuel Macron de 100e verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog door zeventig staatshoofden uit te nodigen om een duur, nutteloos en groots "Forum van de Vrede" te organiseren dat tot niets leidde. Hij nodigde ook de Amerikaanse president Donald Trump uit en koos er vervolgens voor om hem te beledigen. In een hoogdravende toespraak had Macron - wetende dat Donald Trump zich een paar dagen eerder had neergezet als een nationalist die zich inzet voor de verdediging van Amerika - "patriottisme" aangehaald, en definieerde het vervolgens vreemd genoeg als "het exacte tegendeel van nationalisme", en noemde het vervolgens "verraad".

door Khaled Abu Toameh,fake id Utah  •  9 Februari 2019

 • De Palestijnen zeggen dat Shaheen en Fattash behoren tot de tientallen "politieke gevangenen" die worden vastgehouden in PA-gevangenissen en detentiecentra in verschillende delen van de Westelijke Jordaanoever. Volgens sommige mensenrechtenorganisaties worden de Palestijnen in PA-gevangenissen vaak onderworpen aan verschillende vormen van marteling.

 • In een brief aan het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties eiste een aantal Palestijnse mensenrechtenorganisaties onlangs dat het internationale agentschap zich uitspreekt tegen de politiek gemotiveerde arrestaties door de PA op de Westelijke Jordaanoever. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat de mensenrechtenorganisaties een antwoord zullen krijgen van de VN, waarvan de verschillende organisaties nog steeds alleen maar geobsedeerd zijn door Israël.

 • De VN lijkt zich niet druk te maken over mensenrechtenschendingen door de PA tegen de eigen bevolking. Dit zijn het soort verhalen die blijkbaar noch de VN noch de internationale media interesseren, omdat ze geen anti-Israëlische invalshoek hebben. De enige 'misstanden' die zij willen zien zijn die welke aan Israël te wijten zijn.

 • Wat er in de door de PA gecontroleerde gebieden en gevangenissen op de Westelijke Jordaanoever gebeurt, is een klein voorproefje van hoe het leven voor de Palestijnen zou zijn onder een totalitair regime dat geen enkele vorm van kritiek duldt. In zowel de PA-gecontroleerde gebieden als in Gaza moeten de Palestijnen hun toevlucht nemen tot de wanhopige maatregel om hun mond te sluiten om voedsel te nemen omdat ze hun mond niet kunnen openen om een fatsoenlijke behandeling te eisen.

De in Rome gevestigde Internationale Federatie voor Rechten en Ontwikkeling veroordeelde vorige week de Palestijnse Autoriteit voor het hardhandig optreden tegen politieke tegenstanders en zei dat de gevangenen in Palestijnse gevangenissen systematisch fysiek en psychologisch werden gemarteld. (Bron: iStock. Het beeld is illustratief en vertegenwoordigt geen enkele persoon in het artikel.)

De moeder en echtgenote van een Palestijnse man die zonder proces vastzit in een gevangenis van de Palestijnse Autoriteit (PA) op de Westelijke Jordaanoever zijn in hongerstaking gegaan als onderdeel van een campagne voor zijn vrijlating. Vier dagen na het begin van hun hongerstaking werden de twee vrouwen met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De vrouwen zeggen dat ze hun hongerstaking niet zullen beëindigen tenzij de PA Abdel Rahman Shaheen, die begin januari werd gevangengenomen, vrijlaat.

De moeder van een andere Palestijn die in de PA-gevangenis zit, Murad Fattash, is ook in hongerstaking gegaan om te protesteren tegen de voortdurende opsluiting van haar zoon, die begin januari ook door de PA werd gevangengenomen.

Palestijnen zeggen dat Shaheen en Fattash behoren tot de tientallen "politieke gevangenen" die worden vastgehouden in PA-gevangenissen en detentiecentra in verschillende delen van de Westelijke Jordaanoever.

door Burak Bekdil  •  6 Februari 2019

 • In mei 2015 publiceerde het seculiere dagblad Cumhuriyet op de voorpagina een video -en fotografisch bewijs van wapenleveringen door de Turkse inlichtingendiensten aan islamistische groepen in Syrië. Een maand later diende president Erdoğan zelf een strafrechtelijke klacht in tegen de hoofdredacteur van Cumhuriyet en zei: "Degene die dit verhaal naar buiten bracht, zal hier zwaar voor boeten."

 • Het is duidelijk dat Erdoğans uitspraak "militair gezien is de zogenaamde Islamitische Staat in Syrië verslagen; toch maken wij ons grote zorgen over het feit dat sommige externe mogendheden de overblijfselen van deze organisatie kunnen gebruiken als excuus om zich te bemoeien met de interne aangelegenheden van Syrië", betekent dat "externe mogendheden zich niet moeten bemoeien met Syrië, maar dat Turkije zich wél moet bemoeien met Syrië".

 • In het plan van Erdoğan gaat er slechts om jihadisten die hem vijandig gezind zijn te vervangen door jihadisten die hem vriendschappelijk gezind zijn.

scannable fake id louisiana
Het plan van de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan voor Syrië gaat er alleen maar om jihadisten die hem vijandig gezind zijn te vervangen door bevriende jihadisten. (Foto door Chris McGrath/Getty Images)

Kort na de controversiële beslissing van president Donald Trump om de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken - een zet die Turkije, Rusland en Iran buitengewoon tevreden stelde - schreef de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan in een charmeoffensief een opiniestuk voor de New York Times, getiteld: "Trump heeft gelijk over Syrië. Turkije kan de klus klaren".

Turkije, zo beweert Erdoğan, is het enige land met zowel de macht als de toewijding om de belangen van de Verenigde Staten, de internationale gemeenschap en het Syrische volk te beschermen.

door Giulio Meotti  •  3 Februari 2019

 • Een kwart van de studenten van de openbare scholen in Straatsburg kiest voor het halal-menu in de schoolkantines.

 • In oktober bevestigde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanuit Straatsburg de beschamende veroordeling van een Oostenrijkse vrouw in wat het hof een "beledigende aanval op de profeet van de islam" noemde - en in één klap accepteerde en legitimeerde het daarmee de blasfemiewetten van de islam. Het was, zoals een nieuwsanalist die geboren is in Iran opmerkte "de dag waarop de vrije meningsuiting in Europa stierf".

 • "Straatsburg", aldus de officiële website van de stad, "belichaamt de fundamentele waarden van Europa". Maar als de huidige trend zich voortzet, zullen deze waarden het tegenovergestelde zijn van de waarden waarop Europa is gegrondvest, zoals de vrijheid van meningsuiting.

fake id Utah
Volgens de officiële website van Straatsburg, Frankrijk, "belichaamt de stad de fundamentele waarden van Europa". Maar als de huidige trend zich voortzet, zullen deze waarden het tegenovergestelde zijn van de waarden waarop Europa is gegrondvest, zoals vrijheid van meningsuiting. Afgebeeld: De kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw van Straatsburg, een van de beroemdste christelijke plekken van Europa. (Bron: Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons)

"New York, Genève en Straatsburg zijn de enige steden ter wereld die geen nationale hoofdstad zijn maar waar wel internationale instellingen gevestigd zijn", aldus een trotse officiële pagina van de Franse stad. "De keuze van Straatsburg als Europese hoofdstad na de Tweede Wereldoorlog is geen toeval. De stad is een stralend symbool van verzoening tussen de volkeren en van de toekomst van Europa."

Afgelopen december werd Straatsburg echter geschokt door een nieuwe terroristische aanslag. Cherif Chekatt vermoordde vijf mensen terwijl hij "Allahu Akbar" schreeuwde, alvorens te worden uitgeschakeld na een tweedaagse jacht. Onder de slachtoffers van Chekatt waren Italiaanse, Poolse en Franse burgers. Helaas is Straatsburg een van de brandhaarden van het jihadisme in Europa geworden, een ideologie die erop gericht lijkt te zijn om de Europese bevolking te vernietigen, niet om zich met hen te verzoenen.